Over Dores 

Dores biedt een combinatie van dieren- en plantenzorg, op maat van de zorgasten, waar wordt gewerkt op het tempo en volgens de mogelijkheden van de mensen. Daarnaast zijn er therapeutische activiteiten met de hulp van dieren mogelijk, alsook allerhande randactiviteiten te boeken. Meer informatie is terug te vinden in “aanbod“.

 

Onze vzw zag het daglicht op 29/09/2018, als gevolg van een samenwerking tussen Elke Nagels en Inge Ceulemans. In februari 2020 kreeg Dores haar erkenning van het VAPH als Groene Zorginitiatief. We werken samen met Mobilant vzw, een andere erkende welzijnsorganisatie. Mobilant staat in voor alle klantencontracten van Dores en facturatie van onze diensten en ze beschikt over een grote expertise op verschillende domeinen.

Elke Nagels en Inge Ceulemans van VZW Dores

Inge

Inge is maatschappelijk werker en Hippotherapeute van opleiding. Zij is haar droom achterna gegaan in 2018 van een zorgboerderij. Inge was 14 jaar werkzaam op de sociale dienst van een OCMW. 2 jaar daarvan combineerde zij met het runnen van de zorgboerderij, maar op 1 juli 2020 ging Inge voltijds aan het werk bij Dores. Inge heeft bijna 30 jaar ervaring met paarden en meer dan 15 jaar ervaring als lesgever paardrijden. Inge is verantwoordelijk voor de dierenzorg op de boerderij en voor alle paardenactiviteiten. Zij doet dagbesteding op woensdag, donderdag en vrijdag en hippotherapie op de andere dagen, inclusief zaterdag. Zij is dagelijks bestuurder en voorzitter van het project.

Elke

Elke is een verpleegster van opleiding. Zij runde, na 15 jaar in de ouderenzorg, vier jaar de kruidenkwekerij “Hanaplant” met verve. Deze kruidenkwekerij vormde de ideale locatie om de droom van een zorgboerderij uit te werken. Elke is sinds juni 2020 met de kruidenkwekerij gestopt en is heden, naast het werk op de zorgboerderij, halftijds werkzaam in de thuisverpleging. Zij is eigenaar van de locatie, is verantwoordelijk voor de plantenzorg en is dagelijks bestuurder en penningmeester van het project. Sinds de stopzetting van de kruidenkwekerij worden de planten op kleinere schaal opgekweekt, zonder grote productiedruk.

Alexandra 

Alexandra is klinisch orthopedagoge en dierenvriend. Zij verzorgt de “dog assisted therapie” en combineert met deze therapievorm haar 2 passies: hulpverlening en werken met dieren. Zij is, met haar ervaring als orthopedagoge, een bijzondere ondersteunende kracht voor het zorgteam.

Nathalie Melis

Nathalie is orthopedagoge van opleiding. Zij is jobcoach bij Mobilant en verzorgt daarnaast de dagbesteding op maandag en dinsdag op de zorgboerderij. Nathalie maakt ook deel uit van het zorgteam.

Zorgteam

De professionele medewerkers, die de dagbesteding professioneel begeleiden worden bijgestaan door een fijn, bijzonder gedreven en gemotiveerd team van vrijwilligers. Elk van deze vrijwilligers staat steeds paraat om warme zorg te bieden. Ze begeleiden zorggasten bij hun taken op de boerderij en zijn een luisterend oor voor velen. We zetten ze graag in het spotlicht. Dank aan: Ines, Dany, Nathalie B., Stephanie, Patrick,  Evy en Kathleen. Eén maal per maand organiseren we een zorgteamoverleg voor coaching, dossierbespreking, beslissingen nemen rond de zorg en hoe omgaan met… We pogen af en toe een vorming te organiseren om dit team te ondersteunen. 

Team vrijwilligers

Naast het zorgteam steunt Dores ook nog op heel wat andere vrijwilligers, die steeds paraat staan om te klussen, mee de accomodatie te onderhouden, de moestuin mee in het oog te houden, mee te helpen op evenementen, mee te zorgen voor de dieren, social media, enz. Ons team telt intussen meer dan 15 vaste vrijwilligers (zorgteam inbegrepen) om dit project waar te maken. Dank aan: Michael, An, Hugo, Dany, Patrick, Ines, Miek, Alexandra, Lynn, Gerd, Marina, Bram, Karel, Dries, Marijke, Hilde, Nette, Lelsey, en daarnaast ook alle mensen die af en toe helpen op evenementen, voor grondwerken, enz. 
Zonder al dit harde, onbaatzuchtige werk, kon Dores niet bestaan.

Visie: waar willen we naartoe?

Dores vzw droomt van een inclusieve maatschappij. Dores wil haar zorggasten een zo ruim mogelijk aanbod bieden. De gasten nemen deel aan een productieproces, van zaaien en inpotten tot verkoopbare plant en zelfs op termijn tot afgewerkt verkoopsklaar product (bvb kruidenzout of confituur). Ook de eieren van de kippen, waarvoor onze gasten mee zorg dragen, worden in de thuisverkoop aan de man gebracht. Op die manier pogen wij een brug te bouwen tussen onze zorggasten en de maatschappij. Daarnaast zullen onze gasten, van zodra wij klaar zijn met onze aanpassingen, kunnen genieten in de oase van rust, die Dores moet worden.

Doelgroep: voor wie?

Fase 1

Op dit moment is onze werking bestemd voor mensen met een beperking, die zelf kunnen stappen, voor mensen met autisme en mensen met psychische problemen.

Fase 2

In een volgende fase willen we personen met dementie ook opnemen in onze dagbesteding, voor zover zij nog mobiel zijn. Dit kan geïmplementeerd worden van zodra we een afgesloten tuin hebben.

Fase 3

Als laatste stap willen we onze werking uitbreiden naar rolstoelgebonden personen. Dit kan pas geïmplementeerd worden vanaf dat onze accommodatie hieraan is aangepast (aangepast sanitair, bredere gangpaden, etc,)

Missie: waar staan we voor?

Dores vzw gaat uit van de kwaliteiten van de gasten, en niet vanuit de beperking. Wij gaan met iedere persoon op maat tewerk, binnen de mogelijkheden en op het tempo van de cliënt.

We willen door middel van onze dagbesteding concreet:

  • sociale integratie bevorderen
  • mensen tot rust brengen in tijden van hoge maatschappijdruk
  • bijdragen tot persoonlijke ontwikkeling

We staan voor

Verbinding

We leven in een tijd van hoge maatschappijdruk. Veel mensen kunnen niet aan de hoge verwachtingen voldoen, en slagen er niet of niet meer in om deel te nemen aan de maatschappij, door allerlei redenen. Steeds meer mensen geraken in zichzelf gekeerd, voelen zich nergens nog thuis en kampen met veel eenzaamheid en angst. Het wordt voor mensen steeds moeilijker om hun weg te vinden.
Dores vzw wil hier een antwoord op bieden, door te zorgen voor een zinvolle dagbesteding, waarbij op het eigen tempo kan worden gewerkt.
Daarnaast willen we ook zorgen voor meer “verbinding”…
…Tussen mensen: jong of oud, begaafd of minder begaafd, met of zonder psychische problemen, somsmigen met een gebrek aan sociaal netwerk, sommigen heel eenzaam,…
…met de maatschappij via ons. Iedereen is welkom bij ons, tussen planten en dieren en ver van sociale media.

Een gemengde doelgroep

We starten met mensen met lichte tot matige mentale handicap, autisme, psychische problemen, maar willen onze doelgroep op termijn uitbreiden naar een meer gemengde groep. Van zodra we over een gesloten tuin beschikken, met aangepaste gangpaden en een aangepast sanitair, willen we ook mensen met dementie en mensen met een zwaardere mentale en motorische beperking verder helpen.

We gaan bewust voor een gemengde doelgroep omdat wij geloven dat deze een meerwaarde zal bieden en mooie ontmoetingen tot stand kan brengen. Wat is er leuker dan een persoon met dementie te zien opfleuren door een beetje aandacht van de jonge knaap met autisme? Of stel je voor dat een jonge zorggast de rolstoel duwt van een mindervalide persoon en ze zich samen door onze bloemen- en bessentuin begeven… Samen genietend van de natuur en weg van alle prikkels… Misschien een babbeltje slaand over de “bloemetjes en de bijtjes”, letterlijk of figuurlijk. Utopie? Wij denken van niet en willen hiervoor gaan…

Welzijn van lichaam en geest

We willen met onze werking bijdragen tot het verhogen van het psychisch en fysisch welzijn van onze cliënten.
Naast onze dagbesteding op tempo van de cliënt, die op zich al kan leiden tot een mentale boost, wordt er ook equitherapie aangeboden, waarbij mensen met de hulp van het paard kunnen werken aan problemen waarmee zij kampen in het dagdagelijkse leven.
Daarnaast wordt er ook hippotherapie aangeboden voor het verbeteren van mentale en motorische functies. Ook onze toekomstige kinesist, die minimum 1 dag per week bij ons zijn kinepraktijk zal runnen, zal hierin een belangrijke rol te vervullen hebben voor onze mensen en kan ook de hippotherapie voor zijn rekening nemen van rolstoelpatiënten, om zo zeer bewust te werken aan motorische versterking.
Tenslotte zal ook onze psycholoog, die eveneens 1 keer per week praktijk zal doen bij ons in de toekomst, er zijn ter ondersteuning van mensen met psychische zorgen.
Op die manier willen we integraal werken met onze mensen, met als doel mee te werken aan een beter toekomstperspectief.

Openingsuren

Openingsuren op afspraak

Telefoon

Adres

Begijnenbossen 88, 2840 Rumst, België