Mobilant

Mobilant is een vergunde zorgaanbieder in de ruimere regio van Antwerpen. Van oudsher spitste deze zich dit toe op ondersteuning aan huis.
Sinds een tweetal jaren hebben ze hun horizon verruimd en zijn ze gestart met een platform waarop mensen, organisaties, diensten, initiatieven… kunnen aanklikken met als doel “duurzame en goede” oplossingen vinden voor vragen en ondersteuning van mensen met een beperking. Daarnaast is het ook een uitwisselingsplatform voor starters en een plek voor creatieve/originele ideeën enz.… . op de website www.mobilant.be vindt u meer tekst en uitleg.

Uitgangspunten zijn: een inclusieve samenleving, de autonomie van de deelnemers, verbondenheid via het platform en samenwerking op maat.
Er zijn enkele initiatieven, specifiek met dagactiviteiten, gekoppeld aan het platform: Jennes friends project, Buitengewoon ( bistro “De Pastorie” ), kwaffuur oep wielen, Bits and Bites en dan nu ook Dores vzw.
Mobilant zorgt voor administratieve ondersteuning van Dores in de vorm van opmaak van klantencontracten, facturatie, cliëntwerving, advisering op allerlei domeinen, etc. Zo kan u bij hen terecht voor hulp bij het zoeken naar hoe de zorg kan gefinancierd worden, voor vragen over uw VAPH-dossier, voor juridische vragen, etc. Tel. Mobilant: 03 458 42 50

Cera

Cera investeert met haar maatschappelijke werking op regionaal, nationaal en internationaal vlak. Ingediende projecten situeren zich in zeven kerndomeinen en sluiten aan bij de waarden van de coöperatie: samenwerking, solidariteit en respect voor iedereen. Dores vzw diende in de zomer 2020 een projectaanvraag in en werd weerhouden voor steunverlening. Wij zijn Cera dan ook zeer dankbaar voor hun financiële steun.

Openingsuren

Openingsuren op afspraak

Telefoon

Adres

Begijnenbossen 88, 2840 Rumst, België