Missie: waar staan we voor?

Dores vzw gaat uit van de kwaliteiten van de gasten, en niet vanuit de beperking. Wij gaan met iedere persoon op maat tewerk, binnen de mogelijkheden en op het tempo van de cliënt.

We willen door middel van onze dagbesteding concreet:

  • sociale integratie bevorderen
  • mensen tot rust brengen in tijden van hoge maatschappijdruk
  • bijdragen tot persoonlijke ontwikkeling

We staan voor

Verbinding

We leven in een tijd van hoge maatschappijdruk. Veel mensen kunnen niet aan de hoge verwachtingen voldoen, en slagen er niet of niet meer in om deel te nemen aan de maatschappij, door allerlei redenen. Steeds meer mensen geraken in zichzelf gekeerd, voelen zich nergens nog thuis en kampen met veel eenzaamheid en angst. Het wordt voor mensen steeds moeilijker om hun weg te vinden.
Dores vzw wil hier een antwoord op bieden, door te zorgen voor een zinvolle dagbesteding, waarbij op het eigen tempo kan worden gewerkt.
Daarnaast willen we ook zorgen voor meer “verbinding”…
…Tussen mensen: jong of oud, begaafd of minder begaafd, met of zonder psychische problemen, somsmigen met een gebrek aan sociaal netwerk, sommigen heel eenzaam,…
…met de maatschappij via ons. Iedereen is welkom bij ons, tussen planten en dieren en ver van sociale media.

Een gemengde doelgroep

We starten met mensen met lichte tot matige mentale handicap, autisme, psychische problemen, maar willen onze doelgroep op termijn uitbreiden naar een meer gemengde groep. Van zodra we over een gesloten tuin beschikken, met aangepaste gangpaden en een aangepast sanitair, willen we ook mensen met dementie en mensen met een zwaardere mentale en motorische beperking verder helpen.

We gaan bewust voor een gemengde doelgroep omdat wij geloven dat deze een meerwaarde zal bieden en mooie ontmoetingen tot stand kan brengen. Wat is er leuker dan een persoon met dementie te zien opfleuren door een beetje aandacht van de jonge knaap met autisme? Of stel je voor dat een jonge zorggast de rolstoel duwt van een mindervalide persoon en ze zich samen door onze bloemen- en bessentuin begeven… Samen genietend van de natuur en weg van alle prikkels… Misschien een babbeltje slaand over de “bloemetjes en de bijtjes”, letterlijk of figuurlijk. Utopie? Wij denken van niet en willen hiervoor gaan…

Welzijn van lichaam en geest

We willen met onze werking bijdragen tot het verhogen van het psychisch en fysisch welzijn van onze cliënten.
Naast onze dagbesteding op tempo van de cliënt, die op zich al kan leiden tot een mentale boost, wordt er ook equitherapie aangeboden, waarbij mensen met de hulp van het paard kunnen werken aan problemen waarmee zij kampen in het dagdagelijkse leven.
Daarnaast wordt er ook hippotherapie aangeboden voor het verbeteren van mentale en motorische functies. Ook onze toekomstige kinesist, die minimum 1 dag per week bij ons zijn kinepraktijk zal runnen, zal hierin een belangrijke rol te vervullen hebben voor onze mensen en kan ook de hippotherapie voor zijn rekening nemen van rolstoelpatiënten, om zo zeer bewust te werken aan motorische versterking.
Tenslotte zal ook onze psycholoog, die eveneens 1 keer per week praktijk zal doen bij ons in de toekomst, er zijn ter ondersteuning van mensen met psychische zorgen.
Op die manier willen we integraal werken met onze mensen, met als doel mee te werken aan een beter toekomstperspectief.